Træll Helle


Træll Helle er en sekskantet design som danner et bruddmønster med rette linjer.

Hellene går opp i diverse sluttede enheter som blant annet gangsti, sekskant og diamant. 

RUNAR IKANT® | RUNAR PLANK® | RUNAR LAFT® | TRÆLLHELLE® | runar heddle